Sloppen

Trichy, India
Trichy, India
Dhaka, Bangla-Desh
Dhaka, Bangla-Desh
Dhaka, Bangla-Desh
Dhaka, Bangla-Desh
Beiroet, Libanon
Beiroet, Libanon
Monteria, Columbia
Monteria, Columbia
Eritrea
Eritrea
Nairobi
Nairobi
Salvador de Bahia
Salvador de Bahia
Mumbay
Mumbay
Filippijnen
Filippijnen
Monteria, Columbia
Monteria, Columbia
Cebu, Filippijnen
Cebu, Filippijnen